Algemene voorwaarden

Artikel 1. Verboten
Deze site is eigendom van The Flockshop, ondernemingsnummer 08 828 35 404, De Wittestraat 96, 2600 Berchem. Voor  inlichtingen of opmerkingen kan je The Flockshop contacteren op bovenvermeld adres of via mail: info@theflockshop.be

Artikel 2. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die online tot stand gekomen is tussen The Flockshop en de klant.
Door bij The Flockshop een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van The Flockshop.
The Flockshop heeft ten alle tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 3. Prijs en aanvaarding van de bestelling
Per artikel wordt op deze site een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de belangrijkste kenmerken  gegeven zoals afmeting, kleur en vorm.  De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order-informatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

De vermelde artikel-prijzen zijn in euro's, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk vermeld  in het winkelwagentje voor je je bestelling bevestigt. Bij een bestelling van meer dan 50 euro vervallen de verzendingskosten.

Artikel 4. Leveringskosten en -garantie
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De leveringskosten vallen integraal ten laste van de koper en worden bepaald door afmeting en gewicht van het pakketje. Na ontvangst van je betaling streven wij ernaar om het pakje uiterlijk binnen de 3 werkdagen naar je op te sturen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Foutief doorgegeven leverings-adressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding..

Als je je bestelling cadeau wil doen aan iemand kan je het pakket rechtstreeks als cadeautje laten versturen. Tijdens het bestellen kan je de gegevens van de bestemmeling  opgeven.

Artikel 5. Klachten en aansprakelijkheid
Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door The Flockshop. Als je bij de levering merkt dat er producten beschadigd of stuk zijn dan kan je ons dit, binnen de 48u kenbaar maken uitsluitend via e-mail: info@theflockshop.be  Na deze periode acht The Flockshop dat de levering volledig naar wens is uitgevoerd.

Door individuele instellingen van beeldschermen kunnen lichte afwijkingen in kleur niet uitgesloten worden.  The Flockshop doet haar uiterste best om de artikelen zo waarheidsgetrouw weer te geven maar verfkleuren en schermkleuren kunnen afwijken.

The Flockshop is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, aan de bestelde producten zou ontstaan of die door foute toepassing schade berokkend zou hebben aan een item eigendom van de koper.

Artikel 6. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen zonder schade en op eigen risico en kosten terugsturen naar The Flockshop, De Wittestraat 96, 2600 Berchem, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn  worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Artikel 7. Overmacht waarborg en bewijs
The Flockshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt volgende verstaan: Een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Artikel 8. Betaling
Betaling geschiedt door het verschuldigde bedrag onmiddelijk online te betalen of door over te schrijven op onze bankrekening:
IBAN BE59 3770 3762 5226
BIC BBRUBEBB

Je pakje wordt pas verstuurd wanneer we de betaling hebben ontvangen.

Artikel 8. Registratie van klanten
De eerste keer dat je een bestelling plaatst bij The Flockshop vragen we je bij de afrekening om je persoonlijke gegevens te registreren zodat we je pakketje kunnen opsturen. De registratie zorgt ervoor dat het volstaat om bij een eventueel volgende bestelling je aan te melden met je e-mailadres en je zelf gekozen wachtwoord. Je gebruikersnaam is altijd gelijk aan je e-mailadres, je bent volledig vrij om je wachtwoord te kiezen, dit kan bestaan uit cijfers en letters.

 

Privacybeleid
The Flock Shop bewaart alle gegevens ivm bestellingen. De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor het verzorgen van een vlotte levering en naservice. De verzamelde gegevens zullen geenszins aan derden worden overgemaakt.
Op onze website zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen tegen verlies, onregelmatig gebruik of wijziging. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd. Dit gebeurt aan de hand van coderingstechnieken die als standaard gelden in de IT-sector.

 

Wens je te reageren op ons privacy beleid of heb je andere opmerkingen,  dan kan je ons via e-mail  contacteren:  info@theflockshop.be